vipeak heavy industry machiney company

Contact Information:

vipeak heavy industry machiney company
Company Code:

NO.43,Tongbai Road,Zhengzhou,China
450007
zhengzhou, zhongyuan
China

Phones: 8637167770550, 8637167770550
Faxes: 8637167431834, 8637167431834

Contact by e-mail
http://www.vipeakgroup.com

Representatives:


jassica wang Ms. jassica wang
mining machinery
Contact by e-mail
Phones: 8637167770550
Languages: english, spanish, russian